BULRIS

Контакти

Главно управление
Град София 1574
Бул. „Шипченски проход” № 69
Тел.: 02/807 99 99
Факс: 02/807 99 66

СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”
Град Русе 7000
Ул. „Пристанищна” № 20А
 
Директор:
инж. Валентин Христов
Мобилен: 0876 864969
E-mail: v.hristov@bgports.bg

​Офис
Тел.: 082/298 463
Факс: 082/298 461
E-mail: office.bulris@bgports.bg
 
Отдел "Ръководство на корабния трафик - река Дунав"
Ръководител отдел: к.д.п. инж. Стефан Бъчваров
Тел: 082/52 84 71
Мобилен: 0878 435503
E-mail: s.bachvarov@bgports.bg

Дежурни оператори
operators@bulris.bg
РИС Център Русе: 082/298460, 0878 435524
VTS център Силистра: 0878 146 575
VTS център Свищов:     0878 145 842
VTS център Никопол:    0878 145 815
VTS център Оряхово:    0876 157 910
VTS център Лом:            0876 157 403
VTS център Видин:        0876 157 703

Отдел "Експлоатация и поддръжка на РИС системата"
Ръководител отдел: д-р инж. Боян Рашков
Тел: 082/29 84 62
Мобилен: ​0889 201537
E-mail: b.rashkov@bgports.bg

Форма за контакти

 

Създадено от: logo_dppi