BULRIS

Данни за Навигацията

Река Дунав е корабоплавателна за товарни кораби в участъка от Сулина, в края на средния ръкав на делтата при Черно море в Румъния (речен км 0), чак до Келхайм в Германия (речен км 2414).
Белградската Конвенция от 18-ти август 1848  урежда отношенията и плаването по водния път от Келхайм до Сулина, и гарантира свобода на навигацията по Дунав за търговски кораби, плаващи под флаговете на крайбрежни държави.
В съответствие с Дунавската Комисия, международеният превоз на товари е безплатен по река Дунав, която съгласно физико-географските характеристики, е разделена на три основни участъка. Тези навигационни характеристики са дадени в таблицата по-долу:

Навигационни характеристики

Навигационни участъци по Дунав

Горен Дунав (Келхайм-Гьоню)

Среден Дунав (Гьоню – Турну Северин)

Долен Дунав (Турну Северин - Сулина)

Дължина на участъка

624 km

860 km

931 km

Речен км

2,414.72 to 1,791.33

1,791.33 to 931.00

from 931.00 to 0.00

Денивилация на км

Около 37 cm

Около 8 cm

Около 4 cm

Денивилация за целия участък

Около 232 m

Около 68 m

Около 39 m

Скорост на корабите

срещу течението

9 - 13 km/h

9 - 13 km/h

11 - 15 km/h

Скорост на корабите

по течението

16 - 18 km/h

18 - 20 km/h

18 - 20 km/h


Съществуват характерни различия в разпределението на водния поток по протежение на трите участъка на реката в рамките на годината. Те зависят не само от геоложки и климатични условия, но и от притоците на реката. Най-високи нива на водата се наблюдават от май до август в района на Горен Дунав, а най-ниски - между октомври и март. Периодите на маловодие в Среден Дунав са месеците от август до октомври, а високите води се наблюдават в месеците април и май.
В отделните участъци на реката има норми за максимално разполагане на съдове единици (конвои). 

източник ViaDonau

Допълнителна информация с данни за навигацията на следните връзки:

Създадено от: logo_dppi