BULRIS

Район на действие на клон-териториално поделение Лом е от километър 645 до километър 845,650 от българския участък на река Дунав със седалище град Лом.

Директор на клон-териториално поделение Лом е Росен Борисов.

Адрес: гр. Лом, пл. „Независимост"
Телефон: 0971 68 380
Факс: 0971 66 972
E-mail: office.lom@bgports.bg

 Клон-териториално поделение Лом обслужва инфраструктурата на:

Пристанищен терминал Лом

Корабни места:

13 бр.

Обща дължина на корабните места:

1335 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,40 м

Открита складова площ:

58 000 кв. м

Закрита складова площ:

8 343 кв. м

Оператор

„Порт Инвест” ЕООД

                                                                       
Адрес за кореспонденция с оператора "Порт Инвест" ЕООД:
Град Русе 7000
Площад "Отец Паисий" №2
Телефон/факс: 082 825 101
E-mail: portinvest@brp.bg

Пристанищен терминал Оряхово

Корабни места:

3 бр.

Обща дължина на корабните места:

221м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,40 м

Открита складова площ:

4 400 кв. м

Закрита складова площ:

962 кв. м

Концесионер

„Слънчев дар” АД

                                                                  
Адрес за кореспонденция с концесионера „Слънчев дар” АД:
Град Варна 9000
Булевард „Мария Луиза” № 9
Телефон: 052 605 135
Факс: 052 605 139 
E-mail: octopodm@yahoo.com

 Пристанищен терминал Видин-север

Корабни места:

3бр.

Обща дължина на корабните места:

300 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,40 м

Открита складова площ:

10 000 кв. м

Закрита складова площ:

0 кв. м

Концесионер

„Параходство Българско речно плаване” АД

                                              

Адрес за кореспонденция с концесионера „Параходство Българско речно плаване” АД
Град Русе 7000
Площад „Отец Паисий” № 2
Телефон: 082 833 777 
Факс: 082 822 130
E-mail: main@brp.bg
Site: http://www.brp.bg/brp.html

 Пристанищен терминал Видин-център

Корабни места:

4 бр.

Обща дължина на корабните места:

1 440 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,40 м

Открита складова площ:

0 кв. м

Закрита складова площ:

0 кв. м

Оператор

„Пристанище-Видин” ЕООД

                                                                                             
Адрес за кореспонденция с оператора „Пристанище-Видин” ЕООД:
Град Видин 3700
Улица „Дунавска” № 1, П.К. 86
Телефон: 094 600 604 
Факс: 094 600 645
E-mail: port.vd@gmail.com
Site: http://portvidin-center.com/

 Пристанищен терминал Видин-юг

Корабни места:

2 бр.

Обща дължина на корабните места:

208 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,40 м

Открита складова площ:

18 000 кв. м

Закрита складова площ:

0 кв. м

Оператор

„ТЕЦ Свилоза”

                                                                    

Адрес за кореспонденция с оператора „ТЕЦ Свилоза”:
Град София 1202
Улица „Георг Вашингтон” № 41, ет. 4
Тел: 0887 465 320 
Факс: 02 631 452 71
E-mail: office@tpp-sviloza.bg

 Пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин

Корабни места:

1 бр.

Обща дължина на корабните места:

40 м

Максимална реална дълбочина пред корабните места:

2,40 м

Открита складова площ:

0кв. м

Закрита складова площ:

0 кв. м

Концесионер

„Параходство Българско речно плаване” АД

                                                          

Адрес за кореспонденция с концесионера „Параходство Българско речно плаване” АД:
Град Русе 7000
Площад „Отец Паисий” № 2
Тел: 082 822 133; 082 833 777 - централа 
Факс: 082 822 137; 082 822 130
E-mail: main@brp.bg
Site: http://www.brp.bg/brp.html

Създадено от: logo_dppi