BULRIS

   Новини

Обучение за ново поколение радари

от BULRIS | февр 09, 2016

В периода от  09 до 11 февруари 2016 год. в сградата на административен РИС център Русе се провежда обучение за работа и поддръжка на ново поколение радари използващи Solid State излъчватели. Тези радари имат много по-дълъг живот на работа, много по-чувствителни приемници и работят с много по-малка мощност.
Обучението се провежда съвместно с представители на БУЛРИС, SCORTEL, TRANSAS и GEM elettronica. Г-н Manlio CORRADETTI /training manager/  от GEM elettronica ,води обучението за работата и функционалностите на радарната система закупена чрез евросредства към проекта БУЛРИС.

1 2 3     4           5

Създадено от: logo_dppi