BULRIS

   Новини

Делегация на Русенски Университет "Ангел Кънчев" в БУЛРИС

от BULRIS | март 21, 2016

Ректорът на Русенски Университет "Ангел Кънчев" проф. д-р В. Пенчева, проф. д-р. И. Евстатиев - ръководител катерда "Електроника" и проф. д-р. Н. Михайлов - катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане" посетиха РИС център Русе. На работна среща в Дирекцията бяха обсъдени идеи за участие в съвместни проекти, възможност за участие на студенти в Стажантски програми към ДППИ, както и възможността за подписване на споразумение за сътрудничество между ДППИ и Русенски Университет "Ангел Кънчев". Инж. В. Христов - директор на СПД "Ръководство на корабния трафик - р. Дунав" показа на гостите работата на системата в реално време. 

284    293    279

Създадено от: logo_dppi