BULRIS

   Новини

Трета работна среща за внедряване на системата Single Window

от BULRIS | май 12, 2016

На 10.05.2016 г. в сградата на РИС център гр. Русе се проведе поредната работна среща във връзка с разработката и внедряването на системата "Single Window" за река. Присъстваха представители на всички заинтересовани институции - ИАМА,  Гранична Полиция, Агенция Митници, ДППИ, както и  бъдещи ползватели на услугата. Фирмата разработчик на софтуера - "Астра пейджинг" ЕООД представи бета версия на системата. Бяха обсъдени различните функционалности на софтуера с цел неговата оптимизация във финалната версия. Приет бе график за обучение на ползвателите и институциите, както и срок за тестове в реална среда на системата.

SWIII     SWIII     SWIII

Създадено от: logo_dppi