BULRIS

   Новини

Съвещание за готовността на област Русе за зимен сезон 2016-2017г.

от BULRIS | ноември 15, 2016

Днес, 15.11.2016 г., от 11:30 ч., се проведе съвещание с членовете на „Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с ръководители на организации и ведомства, имащи отношение към готовността на областта за зимен сезон 2016-2017г.”
Съвещанието бе ръководено от доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе. Домакин бе сградата на РИС център Русе към ДП „Пристанищна инфраструктура”, където институциите имащи отношение при възникване на ледоход дискутираха съответните мерки, които трябва да се предприемат при утежнена зимна обстановка и алгоритъма на взаимодействие между тях. Беше решено съвещателната зала на РИС център Русе да е място за събиране на работния щаб, от където да се управлява риска от ледоход по река Дунав и свързаните с него съпътстващи явления. Г-н Бурджиев изрази убедеността, че е необходимо поне веднъж преди настъпването на зимата този щаб да се събира и да се преглеждат ангажиментите и отговорностите, които са заложени в Плана за действие в екстремална зимна обстановка на вода. На предходното съвещание беше констатирано, че той се нуждае от актуализация и към днешна дата тя е направена.

s1      s2       s3       s4

Създадено от: logo_dppi