BULRIS

   Новини

Посещение на студенти от РУ "Ангел Кънчев" в РИС Център

от BULRIS | ноември 16, 2016

    Студенти от 3-ти курс на РУ Ангел Кънчев  специалност “Технология и управление на транспорта”, с ръководител ас. д-р инж. Тончо Балбузанов, посетиха  сградата на РИС център Русе, с цел да се запознаят с оборудването в центъра и неговото функциониране.
    Пред студентите бяха демонстрирани възможностите на системата, включващи мониторинг на трафика чрез АИС базови станции, радарно и видео наблюдение в критични участъци, УКВ радио връзка с корабоплавателите, предоставяне на информация за навигацията по р. Дунав, Wi-Fi покритие в района на пристанищата.

а1       а2       а3

Създадено от: logo_dppi