BULRIS

   Новини

Заседание на Щаба съгласно Плана за защита при бедствия, част „Ледоход по река Дунав“.

от BULRIS | ян 09, 2017
Днес, 09.01.2017 г., от 10:00 ч., в кризисния център на речна информационна система „Булрис“ заседава Щабът за защита при бедствия, част „Ледоход по река Дунав“.

Причината за днешното извънредно заседание е формиралият се ледоход в българския участък по река Дунав.
В хода на срещата беше предоставена информация за състоянието на река Дунав по отношение на започналото ледообразуване, като според информацията в различните участъци на реката, ледоходът е в рамките между 10 и 70 %, а за района на Русе е средно около 50%.
Повишаването на този процент на ледоход би затруднило съществено движението на плавателни съдове по реката и тенденцията към повишаване е реална, предвид създалите се условия за това – ниски атмосферни температури, ниско ниво на водата и ниска температура на водата.
Отчетени бяха отговорностите на всяка от институциите за предприемане на възможните мерки за недопускане оставането на плавателни съдове в реката извън защитените места, за да не се стигне до нежелани последици.

Във връзка с това, оперативният щаб препоръча да се вземат следните мерки:

1.  Корабособствениците и ползвателите на плавателни съдове да ограничат корабоплаването по река Дунав;

2. Корабособствениците и операторите да осигурят безопасността на своите кораби и безекипажни съдове, маневрирайки ги в естествени или изкуствени укрития, като към момента  такива могат да се използват – Лиман на Пристанище изток, канал към Лимана на Пристанище изток,  Лиман на Драгажен флот и изградения бараж от БРП АД на километър 496 (под пристанище „Ривър сервиз“ Русе);

3. Корабособствениците и операторите на плавателни съдове, които са на котвена стоянка да осигурят постоянното им наблюдение и предприемат мерки за допълнителното им закрепване към грунта, като изпълняват задължението си да дават сведения за евентуалното им движение.

Отговорността за евентуалното презакотвяне на откотвили се плавателни съдове е корабособствениците им, за което те следва да предприемат съответните мерки, със собствено плавателно средство;

4. Управителят на „Напоителни системи“ ЕАД Русе да осигури денонощно наблюдение на дигите по река Дунав, отводнителните помпени станции и други съоръжения, като подпомага с информация компетентните органи и предприеме мерки за тампониране и други дейности при необходимост;

5. Управителят на „В и К“ ООД Русе да организира и предприеме мерки за предотвратяване на замръзване на откритите басейни в района на пречиствателната станция и района на заустване.

Щабът счита за необходимо и целесъобразно Дирекция „Речен надзор“ Русе да уведоми за препоръките по точка 1 и точка 2 корабособствениците и корабопритежателите, като допълнително сведе до знанието им, че Пристанище изток разполага с маневрен кораб, който може да бъде използван по съответния ред в акваторията на Пристанищния комплекс, като разполага с до 15 места за плавателни съдове.

IMG_0617        IMG_0604        IMG_0613        IMG_0627  

Създадено от: logo_dppi