BULRIS

   Новини

Обучение по комуникационни умения по проект „Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област“ в РИС център – Русе.

от BULRIS | ян 13, 2017

Възможностите на системата „БУЛРИС" за управление на кризисни ситуации по р. Дунав бяха представени на обучителен форум.
Възможностите на речната информационна система „БУЛРИС” за управление на риска и кризисни ситуации, свързани с корабоплаването по река Дунав, бяха представени по време на обучителен форум от г-н Валентин Христов- директор на СПД „РКТ-р. Дунав” към ДП „Пристанищна инфраструктура“. Обучението по комуникационни умения по проект „Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област“ се проведе днес в сградата на РИС център – Русе.
Голям интерес предизвика и презентацията на тема „Информационна сигурност”, представена от супервайзор ИТ в СПД „РКТ-р. Дунав”.
Пред гостите също бяха демонстрирани възможностите и работата в реално време на системата „БУЛРИС”.
На форума бяха представени различни теми в областта на управлението на риска: „Класифицирана и некласифицирана информация“, „Подходи и системи от правила за ефективна комуникация с населението“, „Комуникация с обществото при кризисни ситуации“ и др.
Участниците в обучението се запознаха с методите за ефективна комуникация относно рискове при големи инфраструктурни обекти.
Целевата група на проекта включва хора, свързани с управление на мащабни инфраструктури (МИ), образователни и изследователски организации и представители на местните администрации. Целта е да се постигне по-добра информираност на хората от трансграничните региони за МИ и свързаните с тях рискове, както и тези рискове да бъдат сведени до минимум.

           2          3          1

Създадено от: logo_dppi