BULRIS

   Новини

Обучение по комуникационни умения по проект „Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област“ в РИС център – Русе. Част II

от BULRIS | ян 23, 2017

Възможностите на речната информационна система „БУЛРИС” за управление на риска и кризисни ситуации, свързани с корабоплаването по река Дунав, бяха представени от експерти на ИТ отдела на СПД „РКТ-р. Дунав” към ДП „Пристанищна инфраструктура“. Обучението по комуникационни умения по проект „Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област“ се проведе днес в сградата на РИС център – Русе.
Голям интерес предизвика и презентацията на тема „Информационна сигурност”.
Пред гостите, представители на бизнеса, също бяха демонстрирани възможностите и работата в реално време на системата „БУЛРИС”.
Във форума са включени различни теми в областта на управлението на риска: „Индустриална сигурност при информационните системи на мащабни инфраструктури“, „Принципи, функиции и правила при комуникация на големи предприятия и инфраструктури с широката общественост в условия на кризисни ситуации" и др.
Участниците в обучението се запознаха с методите за ефективна комуникация относно рискове при големи инфраструктурни обекти.
Целевата група на проекта включва хора, свързани с управление на мащабни инфраструктури (МИ), образователни и изследователски организации и представители на местните администрации. Целта е да се постигне по-добра информираност на хората от трансграничните региони за МИ и свързаните с тях рискове, както и тези рискове да бъдат сведени до минимум.


                                          1          2          3          4

Създадено от: logo_dppi