BULRIS

Радарна подсистема

Подсистемата се управлява от оперативен РИС център - Русе, където се събират, обработват и визуализират данните от всички радари.
Системата използва два нови радара на обекта: в оперативен РИС център - Русе и Оряхово, както и свързване чрез подходящи радарни екстрактори към съществуващите радарни системи на Главна дирекция „Гранична полиция”, разположени на обекти в Куделин, Видин, Долно Линево, Свищов и Силистра.

Радарното наблюдение е необходимо за решаването на специфични навигационни задачи от оператора, давайки му информация в реално време за навигационната ситуация. Новодоставените радари са с тип solid state (без магнетрон). 

  • radar ruse+ais

Фиг.1 Радарно изображение и АИС данни с наслагване върху електронна карта

  • radar Ruse

Фиг.2 Радарно изображение с наслагване върху електронна карта 

  • radar ruse1

Фиг.3 Радарно изображение с наслагване върху електронна карта 2

Създадено от: logo_dppi