BULRIS

Речни Информационни Услуги

Целият контрол и управление на всички подсистеми на БУЛРИС в българския участък на река Дунав са съсредоточени в Центъра за речни информационни услуги – гр. Русе. В центъра е осигурено и 24/7 дежурство на висококвалифицирани експерти – оператори на речната информационна система.

Подробна информация за предоставяните услуги може да намерите на следните връзки:

Известия до корабоплавателите

Електронно докладване

Визуализация на корабния трафик

Електронни навигационни карти

Wi-Fi Зона

Система за електронна обработка на документи на река (Single Window)

Създадено от: logo_dppi