BULRIS
ГРЕШКА: Страницата която искате да отворите не е достъпна

Wi-Fi зона

Осигурява бърза и лесна връзка на кораби, плаващи в българския участък на река Дунав, чрез комуникационните възможности на БУЛРИС. Плавателните средства могат да използват масово разпространени устройства като преносими компютри, смартфони, таблети и др. в следните водещи пристанища по река Дунав: Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов, Русе, Тутракан, Силистра.

Системата осигурява достъп САМО до следните сайтове :

Българска речна информационна система БУЛРИС - гр.Русе

Държавно предприятие "Пристанищна Инфраструктура"

Агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - гр.Русе 

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Министерство на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията 

Пристанищен Комплекс Русе ЕАД

Пристанищен терминал Видин-център

ОП "Транспорт"

Европейски съюз

Европейска комисия

Европейски РИС портал

Българска асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА)

Булярд Корабостроителна Индустрия АД

Национално сдружение на българските спедитори (НСБС)

Международна асоциация на пристанищата (IAPH)

Организация на балтийските пристанища

Международна федерация на асоциациите на спедиторите (FIATA)

Федерацията на националните асоциации на корабните брокери и агенти (FONASBA)

Икономическа комисия за Европа на ООН (UNECE)

Световни морски пристанища

Европейска федерация на вътрешните пристанища (EFIP)

Транспортен коридор Европа-Кавказ-Азия (TRACECA)

Дунавска Комисия

Проект ECOPORT 8

Международен транспортен форум

РИС портал Австрия

РИС портал Румъния

РИС портал Словакия

РИС Портал Унгария

Речна администрация Румъния

Система за електронна обработка на документи на река - Single Window 


На картата е показано местоположението на точките за достъп до Wi-Fi зоната на БУЛРИС.

Създадено от: logo_dppi